Over mij

Antropoloog – Schrijfster

Antropoloog

In 2007 studeerde ik af als antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

Als antropoloog specialiseerde ik me in conflict, extreme geweldpleging, social movements, propaganda en de reïntegratie van de postconflictsamenleving. Ik legde een speciale focus op kindsoldaten.

Van 2007 tot en met 2014 deed ik onderzoek naar de reïntegratie van voormalig kindsoldaten in Sierra Leone. Onafhankelijk promotieonderzoek moest ik in 2014 helaas afbreken, vanwege de situatie rond ebola.

Omdat daar ter plaatse weinig kennis en hulpverlening aanwezig was, heb ik me ingezet in de ebola emergency response, deed ik onderzoek naar het effect van gedrag op de epidemie (en vice versa) en hield ik me postebola bezig met het verzamelen van succes- en traumaverhalen onder de bevolking.

Vanwege de onzekere situatie in Sierra Leone en de komst van een tweede dochter moest ik mijn werkveld verleggen naar Nederland. Een nieuwe start, waarbij ik me vooral wil toeleggen op beroepsziekten en zingeving. Daartoe breid ik mijn kennis uit met de levenslooppsychologie. In het voorjaar van 2022 studeer ik af.

Tijdens de coronacrisis zet ik me in voor een gerichter strategie en beleid, waarbij gedrag centraal staat om corona te bestrijden en de samenleving – ondanks corona – zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren.


Schrijfster

Mijn promotie onderzoek hoop ik, als er rustiger vaarwater komt, alsnog af te kunnen ronden. Een etnografie, of wetenschappelijke publicaties in journals zijn er van mijn hand nog weinig te vinden. Ik vind het vooral belangrijk dat kennis beschikbaar en toegankelijk is voor het grote publiek.

Over mijn werk met kindsoldaten in Sierra Leone schreef ik De Wil om te Doden.

Over de problematiek rond kindsoldaten schreef ik voor de jeugd Moordjongens.

Over de problematiek rond pro anorexia schreef ik Ana.

Je kan mij vinden op: Mastodon